Spraak

We spreken in zinnen die bestaan uit woorden, lettergrepen en letters. Elke letter heeft zijn eigen klank. Woorden bestaan uit verschillende klanken achter elkaar. Kinderen leren de klanken van hun ouders/ opvoeders en omgeving door na te doen. Door het verkeerd uitspreken van een letter (of combinaties ervan) kunnen woorden onverstaanbaar worden of soms een andere betekenis krijgen (bijvoorbeeld stoep wordt soep). 

Er kunnen soms problemen in de spraak ontstaan die de verstaanbaarheid negatief beïnvloeden.