Taalachterstand

Wanneer een kind te weinig taal hoort of spreekt, kan er een taalachterstand ontstaan. Door meer taal aan te bieden, haalt het kind deze achterstand vaak weer in.