Vertraagde spraak- en taalontwikkeling

Bij een vertraagde spraak- en taalontwikkeling komt de spraak van een jong kind later op gang in vergelijking met leeftijdsgenootjes. Het kind spreekt (nog) niet of veel minder dan andere kinderen van zijn of haar leeftijd. Hij/ zij spreekt bijvoorbeeld in enkele woordjes of korte zinnen. Daarnaast vindt het kind het vaak lastig de woorden goed uit te spreken, waardoor het voor zijn omgeving vaak lastig is het kind goed verstaan en/ of te begrijpen. Soms begrijpt het kind zelf ook niet wat er wordt gezegd. 

Een vertraagde spraak- en taalontwikkeling kan het gevolg zijn van een (tijdelijk) verminderd gehoor. Daarnaast kan het zijn dat het kind te weinig of geen taalaanbod krijgt, waardoor het pas later de taal gaat leren (bijvoorbeeld bij meertalige kinderen die thuis alleen hun moedertaal horen).