Klachtenregeling

Beroepscode voor logopedisten

Ik werk in mijn praktijk geheel volgens de Beroepscode voor Logopedisten van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie. Als u interesse hebt, kunt u hier een kopie van de Beroepscode voor Logopedisten downloaden. Mocht u desondanks een klacht over een logopediebehandeling hebben of over mij persoonlijk, nodig ik u graag uit om uw klacht met mij te bespreken. Mochten wij er onverhoopt onderling niet uitkomen kunt u altijd terecht bij de Landelijke Klachtencommissie Logopedie Eerstelijn.

Klachten over Logopedie Elst
Klachten kunt u richten aan:
Landelijke Klachtencommissie Logopedie in de Eerstelijn T.a.v. ambtelijk secretaris
Steinhagensweg 2b
Postbus 75 3440 AB Woerden
Tel. 0348-457073